Price list

Book now

Powered by Booking.com

 

 |  A walk along Lublin Old Town |  Welcome !!!  |  Reception |

 |  Our Office | Dinning Room | Hall |  

Rooms:

 |  Yellow Room |  Blue Room  |  Green Room | Red Room |  Suite |  

 

 
 

Przechadzając się po lubelskiej Starówce,wcześniej czy później trafisz na ul. Grodzką stanowiącą główny trakt historyczno-kulturowy łączący Bramę Krakowską z Bramą Grodzką. Zbliżając się do tej ostatniej, po prawej stronie zobaczysz Rezydencję "Waksman" i galerię autorską Michałowski.
Historia tej kamienicy i losy jej byłych właścicieli mogłyby z pewnością posłużyć za niejeden
scenariusz, a jest o czym prawić...

Taking a stroll along Lublin Old Town, sooner or later, you will find your way to Grodzka Street. It has for ages been the main multicultural and historical passage between the Cracow Gate and the Grodzka Gate. As you approach the latter, on your right you will see "Waksman" Residence and the neighbouring "Michałowski Art Gallery". The history of this building and its former owners might surely serve as more than screenplay. There is so much to talk at length about ...

 

 

 
    next site
 
 
waksman@waksman.pl